1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Garudamahapurana

आत्मा र परमात्माको बारेमा जानकारि लिन, आफ्नो कर्म र कर्तब्यको बारेमा जान्न र परमब्रह्मा-परमपिता-परमात्मा-परमेश्वरमा समर्पित भई समस्त पित्रीगणहरुको उध्दार गर्न चाहने महानुभावहहरुको दृष्यार्थ प्रस्तुत।

Garudamahapurana

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>